duitse vlagnl vlag
vee vee vee

Inkoop vee

Eigen inkopers bezoeken fokkers in Nederland en de buurlanden om daarna het vee te verzamelen en te selecteren.

Veehandel Lutke Veldhuis is een 100% dochterbedrijf van Vleesvee Integratie Twente.
Bij Veehandel Lutke Veldhuis zijn Rene Zandbelt en Peter Lutke Veldhuis de mannen die het vee inkopen.
Vleesvee fokbedrijven in Nederland en de buurlanden worden regelmatig bezocht om goed vee voor de mesterij te kopen. Naast de eigen mesterij van Vleesvee Integratie Twente, levert Veehandel Lutke Veldhuis ook aan professionele mesters met stro-stallen in Twente, waar dieren worden gemest voor Vleesvee Integratie Twente.
Jonge stiertjes worden maandelijks verzameld, waardoor we een goede selectie kunnen maken per ras en gewichtsklasse.

Wij hebben interesse in:

  • jonge Blonde stiertjes vanaf 6 maand
  • luxe Blonde koeien en vaarzen voor de mesterij
  • jonge Limousin stiertjes vanaf 6 maand
  • magere Limousin koeien voor de mesterij
  • luxe Belgisch Blauwe stiertjes vanaf 6 maand
  • luxe Belgisch Blauwe koeien en vaarzen voor de mesterij
  • oudere dekstieren voor de mesterij
  • complete veestapels, als gevolg van een bedrijfsopheffing